Oferta

Motto:

"Chcesz być szczęśliwy
przez godzinę - upij się,
Chcesz być szczęśliwy
przez rok - ożeń się,
Chcesz być szczęśliwy
przez całe życie - załóż sobie ogród"

Firma Zielone Usługi istnieje od 1994 r. Główną działalność firmy stanowi:

 • projektowanie, utrzymanie i konserwacja ogrodów i terenów zieleni
 • zakładanie i konserwacja trawników, boisk piłkarskich i wszelkich nawierzchni trawiastych - metodą z siewu, z rolki oraz włókniny
 • zakładanie kwietników i łąk kwietnych
 • zakładanie ogrodów skalnych
 • projekty i wykonanie zielonych aranżacji wnętrz ośrodków wczasowych i pensjonatów
 • projektowanie i zakładanie oczek wodnych i stawów
 • kompleksowe utrzymywanie terenów zieleni miejskiej i osiedlowej
 • pielęgnacja drzew i krzewów
 • wycinka drzew w warunkach utrudnionych
 • wykonywanie inwentaryzacji drzewostanu i ekspertyz stanu zdrowotnego roślin
 • wykonywanie kamiennych murów oporowych, podestów, tarasów oraz ścieżek - o dowolnej nawierzchni - kamień, żwir, kostka
 • zimowe utrzymanie chodników i placów
 • nadzory inspektorskie nad pracami wykonywanymi przy urządzaniu terenów zielonych

Pracujemy w oparciu o najnowsze materiały i technologie ogrodnicze wykorzystując specjalistyczny sprzęt ogrodniczy i budowlany.


mgr inż. Wojciech Oleksik
właściciel
rzeczoznawca SITO NOT, nr uprawnienia 907
tel. (0-18) 201 37 88, 601 890 428

Zielone Usługi - Zakład Urządzania i Pielęgnacji Terenów Zieleni, ul. Droga na Buńdówki 4, 34-500 Zakopane, poczta@zieloneuslugi.pl
(c) 2003 intermania.pl / Polityka prywatności